Дотуур байр

Жаргалан эко ахлах сургуулийн дотуур байр нь суралцагчийг ая тухтай хичээл сургалтандаа анхааран, ахлах сургуулийн дурсамжтай цаг мөчүүдээ өнгөрөөхад дэмжлэг үзүүлэх орчин үеийн, олон улсын стандартад нийцсэн архитектурын шийдэл, тавилга, төхөөрөмжөөр тоноглогдсон юм.

Галлерей

Чөлөөт хэсэг

Хоолны газар

Ариун цэврийн өрөө