Сургалтын хөтөлбөр

Дунд сургуульд Кембрижийн олон улсын хөтөлбөрийг үндэсний хөтөлбөртэй хослуулан хэрэгжүүлэн хос хэлний хөтөлбөрөөрөө дамжуулан суралцагчдын сэтгэн бодох, мэдээлэл боловсруулах чадваруудыг сайжруулах, оюун ухааны уян хатан чадвартай болгох, хэл болон соёлын хоорондын харилцааг илүү сайн ойлгодог, өөр өөр соёлын хооронд харьцах чадвартай болгохыг зорьж ажиллаж байна.

Олон улсын хөтөлбөр

Дэлхийн 160 оронд хүлээн зөвшөөрч 10000 сургууль сонгон сургалтдаа хэрэгжүүлдэг, 1400 гаруй их дээд сургууль болон ажил олгогчид хүлээн зөвшөөрдөг  Олон улсын хөтөлбөрийг манай сургууль 2019 оноос Cambridge Primary Checkpoint Curriculum, Cambridge Lower Secondary Checkpoint Curriculum хэрэгжүүлэх эрхээ авч үндэсний хөтөлбөртэй хослуулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Олон улсын хөтөлбөр нь Багшлахуй болон суралцахуйг дэмжсэн сургалтын хөтөлбөртэй сургуулийн Олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжиж байдаг. Бид суралцагчдыг JARGALAN RERIC зан чанарт төлөвшүүлдэг.

 • Responsible - Хариуцлагатай
 • Engaged - Хүсэл тэмүүлэлтэй
 • Reflective - Идэвхтэй
 • Innovative - Шинийг эрэлхийлэгч
 • Confident - Өөртөө итгэлтэй

Кембрижийн олон улсын хөтөлбөрийн онцлог нь хүүхдийн нас бие сэтгэхүйн онцлогт бүрэн нийцэхээс гадна шат дараалсан хөтөлбөрүүдийн хоорондын агуулгын залгамж холбоо маш сайн байдаг. Түүнчлэн суралцагчдад чадварт суурилсан мэдлэгийг олгоход чиглэдэг

Cambridge Pathway

Бага сургууль

Манай бага сургууль нь 1-5 дугаар ангид Үндэсний хөтөлбөр болон Олон улсын хөтөлбөрийг хослуулан хэрэгжүүлдэг хос хэлний хөтөлбөртэй. Уншлагыг дэмжих цогц хөтөлбөрүүдээр дамжуулан эх хэл болон англи хэлний унших чадварыг нэмэгдүүлж уншиж ойлгох хурд болон өгөгдлийг боловсруулах чадваруудыг хөгжүүлдэг. Үндэсний боловсролын хөтөлбөрийн хүрээнд сурагч бүрийг сурах хүсэл сонирхолтой, бүтээлчээр сурах арга барилтай, насан туршдаа суралцах чадвартай, шинжлэх ухааны мэдлэг ойлголтыг эзэмшин, амьдрал үйлдээ хэрэглэх чадвартай, эх хэл, түүх уламжлалаа хүндэтгэн өвлөн хэрэгжүүлдэг, хүн төрөлхтний нийтлэг үнэт зүйлсийг дээдлэн эрхэмлэдэг, хүн, байгаль, нийгэмтэй зүй зохистой харилцдаг иргэн болгон төлөвшүүлэхэд чиглэж байна.

Монгол хэл дээрх судлагдахуун хичээлүүд

 • Mongolian
  Монгол хэл
 • Math
  Математик
 • Nature
  Хүн орчин
 • Sports
  Биеийн тамир
 • Music
  Дуу хөгжим
 • Social
  Иргэний боловсрол
 • Health
  Эрүүл мэнд

Заавал үзэх англи хэл дээрх судлагдахуун хичээлүүд

 • English
  English (Grades 3-5)
 • English
  Second Language English (Grades 1-2 and 3-5 students with lower proficiency)
 • Math
  Mathematics (Grades 1-5)
 • Flask
  Science (Grades 2-5)

Сонголтоор үзэх англи хэл дээрх судлагдахуун хичээлүүд

 • Drawing
  Art & Design (Grades 1-5)
 • Globe
  Global Perspectives (Grades 2-5)
 • ICT
  Digital Literacy (Grades 1-5)
 • Music
  Music (Grades 1-5)
 • Sports
  Physical Education (Grades 1-5)

Сургалт дэмжих нэмэлт хөтөлбөрүүд

 • Free Reading
  Free Reading Programme
 • Mongolian
  Daly reading in Mongolian
 • ICT
  Google Workspace-powered online classes
 • Khan Academy Kids
  Khan Academy

Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа

Биеийн тамир хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд

Явган аялал: 1-5-р ангийн бүх сурагч хамрагддаг.
 • Chess
  Шатар (20 сурагч)
 • Checkers
  Даам (20 сурагч)
 • Sport Stacking
  Спорт өрөлт (30 сурагч)
 • Wrestling
  Бөх (20 сурагч)

Урлаг, хүмүүнлэгийн хөтөлбөрүүд

Урлагийн үзлэг: 1-5-р ангийн бүх сурагч хамрагддаг.
 • Music
  Хөгжим (20 сурагч)
 • Drawing
  Дүрслэх урлаг (20 сурагч)
 • Choir
  Найрал дуу (30 сурагч)
 • Dance
  Бүжиг (20 сурагч)

Багаар ажиллах чадвар хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд

Эко зөвлөл: 5-р ангийн сурагчид дүү нараа чиглүүлэн байгаль орчноо хамгаалах үйл ажиллагаа явуулдаг.
 • Nature
  Ургамал тарих клуб (1-р анги)
 • Pawprint
  Амьтан судлах клуб (2-р анги)
 • Helping
  Бусдад туслах клуб (3-р анги)
 • Earth
  Дэлхийгээ хамгаалах клуб (4-р анги)

Дунд сургууль

Манай сургууль нь ирээдүйн өндөр мэдлэг боловсрол, ур чадвартай, эх оронч сэтгэлгээтэй иргэн болгон төлөвшүүлэх зорилготой. Дунд сургуульд олон улсын Кембрижийн хөтөлбөрийг Үндэсний хөтөлбөртэй хослуулан хэрэгжүүлэн, хос хэлний хөтөлбөрөөрөө дамжуулан суралцагчдын сэтгэн бодох, мэдээлэл боловсруулах чадваруудыг сайжруулах, оюун ухааны уян хатан чадвартай болгох, хэл болон соёлын хооронд харьцах чадвартай болгохыг зорин ажиллаж байна.

Монгол хэл дээрх судлагдахуун хичээлүүд

 • Soyombo
  Үндэсний хөтөлбөрийн бүх хичээл
 • Chinese
  Хятад хэл

Заавал үзэх англи хэл дээрх судлагдахуун хичээлүүд

 • English
  English*
 • Math
  Mathematics
 • Flask
  Science

* Сурагчийн англи хэлний түвшингээс хамааран англи хэлийг төрөлх хэлээр, эсвэл хоёрдогч хэлээр үзнэ.

Сонголтоор үзэх англи хэл дээрх судлагдахуун хичээлүүд

 • Drawing
  Art & Design
 • Sports
  Physical Education
 • Flask
  Global Perspectives*
 • ICT
  Digital Literacy
 • Music
  Music

* Сурагч англи хэлийг төрөлх хэлээр судалдаг бол заавал үзнэ. Англи хэлийг хоёрдогч хэлээр судалдаг бол сонголтоор үзэж болно.

Сургалт дэмжих нэмэлт хөтөлбөрүүд

 • Readtheory
  Readtheory
 • Mongolian
  Daily reading in Mongolian
 • Chinese
  HSK Levels 1-2 Prep
 • ICT
  Google Workspace-powered online classes
 • Khan Academy
  Khan Academy

Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа

Биеийн тамир хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд

Явган аялал: 6-8-р ангийн бүх сурагч хамрагддаг.
 • Chess
  Шатар (20 сурагч)
 • Checkers
  Даам (20 сурагч)
 • Sport Stacking
  Спорт өрөлт (30 сурагч)
 • Wrestling
  Бөх (20 сурагч)

Урлаг, хүмүүнлэгийн хөтөлбөрүүд

Жүжигчилсэн тоглолт: 6-8-р ангийн бүх сурагч хамрагддаг.
 • Music
  Хөгжим (20 сурагч)
 • Drawing
  Дүрслэх урлаг (20 сурагч)
 • Choir
  Найрал дуу (30 сурагч)
 • Dance
  Бүжиг (20 сурагч)

Багаар ажиллах чадвар хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд

Сурагчийн зөвлөл: 6-8-р ангийн бүх сурагч хамрагддаг.
 • Nature
  Эко клуб (20 ахлагчтай, бүх сурагч хамрагдана)
 • Newspaper
  Сонингийн клуб (20 сурагч)
 • Flask
  Залуу эрдэмтдийн клуб (20 сурагч)
 • Helping
  Улаан загалмай клуб (30 сурагч)